Luftkonditioneringservice

Vi betjänar också i luftkonditioneringsärenden oberoende av maskinens storlek eller märke. Det är rekomenderat att serva luftkonditioneringsanläggningar årligen, eller åtminstone med två års mellanrum, så att den fungerar, på det vis som tillverkaren menat. Regelbunden service minskar på fel som kräver reparation. Vi utför servicen i våra faciliteter eller hos kunden. Vår servicebil rör sig på Hangö-Kyrkslätt-Lojo-Raseborg -akseln.

Vi servar och reparerar anläggningar i

Personbilar

Maskiner för tung trafik

Traktorer

Tröskor

Skogsmaskiner osv.